Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկման հայտարարութուն Երևանում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2023թ. փետրվարի 10-ին, ժամը՝ 15:00-ին, Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Մ. Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոցի շենքում (Սունդուկյան փող., 78 շենք) տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Մ. Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /1-ին հանրային քննարկում/: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am, հասցե՝ ք. Երևան, փ. Ուլնեցի 31/1, հեռ.՝ 010 247 123:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Գետափում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2023թ. փետրվարի 14-ին, ժամը՝ 12.00-ին Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Գետափի վարչական շենքում տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Գետափի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /1-ին հանրային քննարկում/: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am, հասցե՝ ք. Երևան, փ. Ուլնեցի 31/1, հեռ.՝ 010 247 123:
Հանրային քննարկում Արագածոտնի մարզի Հնաբերդ գյուղում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2023թ. փետրվարի 21-ին, ժամը՝ 14:00-ին Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Հնաբերդի վարչական շենքում տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Հնաբերդի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /1-ին հանրային քննարկում/: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am, հասցե՝ ք. Երևան, փ. Ուլնեցի 31/1, հեռ.՝ 010 247 123:
Հանրային քննարկում Ջրարբիում

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2023թ. փետրվարի 16-ին, ժամը՝ 14:00-ին Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրարբիի վարչական շենքում տեղի կունենա Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում նախատեսվող Ջրարբի գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ակնկալվող ազդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում /1-ին հանրային քննարկում/: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ծրագիրը իրականացնող կազմակերպության՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պաշտոնական կայքում՝ www.atdf.am, հասցե՝ ք. Երևան, փ. Ուլնեցի 31/1, հեռ.՝ 010 247 123:
Հանրային քննարկում Սասունիկում

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով (առաջին փուլ) 2022թ. սեպտեմբերի 15-ին ժամը 10:00-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենա Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ համայնք, Սասունիկ բնակավայրում նախատեսվող միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ: Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ զանգահարելով հեռ. +374 99 9994222:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2019 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015