Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
"Ավտոկայանատեղիի կառուցում Գեղամասար համայնքում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից հղման միջոցով կարող եք ծանոթանալ Կայանատեղիի կառուցում Գեղամասար համայնքում ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
"Ավտոկայանատեղիի կառուցում Ակունք համայնքում" ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից հղման միջոցով կարող եք ծանոթանալ "Ավտոկայանատեղիի կառուցում Ակունք համայնքում" ենթածրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Գեղամասար համայնքում

Սույն թվականի դեկտեմբերի 17-ին՝ ժամը 15:00-ին, ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում՝ "Ավտոկայանատեղիի կառուցում Գեղամասար համայնքում" ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Քննարկմանը միանալու համար անհրաժեշտ կարգավորումներին կարող եք ծանոթանալ՝ կից հղմամբ անցնելով:
Հանրային քննարկման հայտարարություն Ակունք համայնքում

Սույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 16:00-ին, ZOOM առցանց հարթակի միջոցով կիրականացվի հանրային քննարկում՝ "Ավտոկայանատեղիի կառուցում Ակունք համայնքում" ենթածրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի շուրջ: Քննարկմանը միանալու համար անհրաժեշտ կարգավորումներին կարող եք ծանոթանալ՝ կից հղմամբ անցնելով:
Հոռոմի մանկապարտեզի կառուցում միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան

Կից հզման միջոցով կարող եք ծանոթանալ Հոռոմի մանկապարտեզի կառուցում միկրոծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին:
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2019 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2018 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2017 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015