Փաստաթղթեր Հաշվետվություններ
Հանրային քննարկում Լոռի Բերդում

Սույն թվականի Սեպտեմբերի 13-ին` ժամը 12:30-ին, Լոռի Բերդի վարչական շենքում իրականացվելու է «Լոռի Բերդի համայնքային կենտրոնի վերակառուցում՝ երկրորդ հարկի կառուցմամբ» միկրոծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) քննարկումը: Քննարկման ընթացքում կներկայացվեն միկրոծրագրի ներքո նախատեսվող շինարարական աշխատանքները, բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումները, ինչպես նաև բողոքների ներկայացման մեխանիզմը: ԲՍԿՊ-ն կարող եք ներբեռնել՝ ակտիվ հղմամբ անցնելով:
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2021թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2020 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

2019 թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ
Հայաստանի տարածքային հիմնադրամի պաշտոնական կայք Design & Development 2015